Publicacions Formació Professorat

2017

Sureda-Negre, J.; Oliver-Trobat, M.F; Comas-Forgas, R. L. et al. (2017). La millora de la formació inicial dels mestres (segons el professorat del grau d’educació primària de la UIB i els mestres coordinadors de les pràctiques). Palma: Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.

2016

Oliver-Trobat, M.F; Sureda-Negre, J. (2016). Movilizaciones educativas y empoderamiento de los docentes. El caso de Baleares. Congreso Interuniversitario de Organización de Instituciones Educativas, Editors: Universidad de Zaragoza, pp. 237-246.

Sureda-Negre, J.; Oliver-Trobat, M.F; Comas-Forgas, R. L. (2016). Medidas para la mejora de la formación inicial de los maestros según el profesorado de un departamento de pedagogía. Bordón, 68(2), 155-168.

2015

Oliver, M.F.; Forteza, D; Urbina, S. (2015). Análisis del perfil competencial del profesorado europeo. Profesorado. Revísta de Currículum y Formación del Profesorado, 19 (2) 281-301.

Sureda, J.; Oliver, M.F. (Dir.) (2015). La formació inicial del professorat d’Educació Infantil i Primària a les Illes Balears. Estat de la qüestió i propostes per a la millora. Palma: Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació.

2014

Oliver, M.F. (2014). Procés formatiu i carrera professional del docent a les Illes Balears. Proposta per al debat. Es Mercadal: MenorcaEdu21.

Sureda, J.; Oliver, M.F.; Catalán, A.; Comas, R. (2014) Environmental education for sustainability in the curriculum of primary teacher training in Spain. International Research in Geographical and Environmental Education, 23 (4) pp. 1-13.

Oliver, M.F.; Casero, A.; Portas, H. Llobera, E. (2014). Anàlisi del perfil del formador de formadors des de la perspectiva practicoreflexiva a les Illes Balears. Palma: Institut de Recerca i Innovació Educativa.

2013

Oliver, M.F.; Forteza, D.; Narváez, D. (2013). Proyecto de formación del profesorado en los municipios de la Unidad de Concentración y Cooperación Municipalista de Nicaragua. Valencia: V Congreso Universidad y Cooperación al Desarrollo.

Sureda, J.; Oliver, M.F.; Catalán, A.; Comas, R.; Álvarez, O. (2013). Las competencias para la sostenibilidad ambiental en los planes de formación inicial del profesorado de primaria. Palma: Institut de Recerca i Innovació Educativa.

2011

Forteza, D.; Oliver, M.F.; Urbina, S. (2011). Teachers’ competences in Europe for the implementation of good practices in education. The case of the Balearic Islands. Berlín: The European Conference on Educational Research (ECER).

Oliver, M.F.; Forteza, D.; González, X. (2011). Formació del professorat al departament de Madriz, a Nicaragua. Innovib. Recursos i Recerca educativa de les Illes Balears, 2, pp. 257-270.

Barceló, M.; Oliver, M.F.; Pinya, C. (2011). Programa de formació de formadors: cap a la professionalització dels assessors de formació permanent del professorat no universitari a les Illes Balears. Innovib. Recursos i Recerca educativa de les Illes Balears, 2, pp. 155-176.

Oliver, M.F.; Barceló, M.; Pinya, C. (2011). Avaluació d’una experiència de formació de formadors a l’àmbit educatiu de les Illes Balears. Barcelona: III Congreso Internacional de Nuevas Tendencias en la Formación del Profesorado.

2009

Oliver, M.F. (2009). Análisis de la Formación Permanente del Profesorado institucional en la Comunidad Autónoma de las Illes Belears. Barcelona: II Seminario Internacional Nuevos retos de la profesión docente.

2007

Oliver, M.F. (2007). La formació per a la docència. Palma. Edicions Ferran Sintes.

2005

Oliver, M.F. (2005). Análisis de necesidades formativas del profesorado ante el fracaso escolar. Palma: II Congreso anual sobre el Fracaso Escolar.

2004

Oliver, M.F. (2004). Implications for Teacher Education A: Ferreira, M.; Alexandre, F. Sustainable development and intercultural sensitivity: New approaches for a better World (pp. 161-166). Lisboa: Universidade Aberta.

Alexandre, F.; Oliver, M.F. (2004). Teacher Training A: Ferreira, M.; Alexandre, F. Sustainable development and intercultural sensitivity: New approaches for a better World (pp. 61-81). Lisboa: Universidade Aberta.

2003

Oliver, M.F. (2003). La formación inicial del profesorado: análisis de la situación actual y retos del futuro inmediato. A: Coriat, M; Romero, A.; Gutiérrez, J. La formación inicial del profesorado a la luz de los nuevos retos de convergencia de las políticas de la Unión Europea (pp. 239 – 246). España: Universidad de Granada,

Oliver, M.F. (2003). El desarrollo profesional del profesorado en el marco de la cultura colaborativa. Palma: Jornadas Estatales del Forum Europeo de Administradores de la Educación.

Oliver, M.F. (2003). La evaluación del docente, un factor de promoción. Cuadernos de Pedagogía, 324, pp. 79-82.

2002

Oliver, M.F. (2002). Análisis de las necesidades de formación del profesorado de educación primaria de las Illes Balears : diseño y desarrollo de una investigación. Innovación Educativa, 12, pp. 265-274.

2001

Oliver, M.F. (2001). Metodologías para la realización de análisis de necesidades de formación en la educación de personas adultas: métodos tipo survey. Revista Diálogos. 25, pp. 52 – 64.

Oliver, M.F. (2001). La formació permanent del professorat, solució o problema. Revista Guix. Elements d’acció Educativa, 272, pp. 79-83

2000

Rosselló, R..; Oliver, M.F.; Ferrer, A.J. (2000). Formación permanente del profesorado universitario y calidad docente. A: Materiales para la calidad. Actas de las II Jornadas andaluzas de calidad en la enseñanza universitaria. Desarrollo de planes de calidad para la universidad (Volumen II) (pp. 313 – 323). Sevilla: Universidad de Sevilla.

Oliver, M.F. (2000). Necessitats Formatives del professorat d’educació primária de les illes Balears (II) : priorització de les necessitats formatives.’ Necesidades Formativas del profesorado de educación primaria de las illes Balears (II) : priorización de las necesidades formativas’. Pissarra. Revista d’ensenyament de les Illes, 98, pp. 32-40

Oliver, M.F. (2000). Tècniques de priorització de necessitats formatives des de la perspectiva de discrepáncia. Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia, 13, pp. 137-148.

Dols, A. Fuster, G. Oliver, M.F. (2000). Les competències lingüístiques dels docents: un dret dels alumnes. Palma: I Congrés de llengüa i ensenyament a Mallorca.

 1999

Oliver, M.F. (1999). Necessitats formatives del professorat d’educació primária de les illes Balears (I) : Organització i gestió de les activitats formatives. Pissarra. Revista d’ensenyament de les Illes, 97, pp. 6-11.

Oliver, M.F. (1999). Anàlisi de necessitats de formació del professorat d’Educació Primària de les Illes Balears. Palma: Universitat de les Illes Balears.

1998

Oliver, M.F. (1998). Models d’intervenció en la formació permanent del professorat. Palma: Universitat de les Illes Balears.

Oliver, M.F. (1998). Eficàcia docent i formació del professorat. La formació: solució o problema? Revista L’Arc, 7, pp. 28-30.

Oliver, M.F. (1998). La formació permanent del professorat a l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears (1976-1997). Revista l’Arc, 5, pp.

Oliver, M.F. (1998). Noves perspectives de la formació permanent del professorat. Educació i Cultura. Revista Mallorquina de Pedagogia, 11, pp. 173-184.

1997

Bassa, R.; Oliver, M.F. (1997). Les escoles d’estiu de Mallorca (1968-1996). Palma: Edicions Ferran Sintes.

1996

Oliver, M.F. (1996). La docència en llengua catalana : professors reciclats i práctica professional. Revista L’Arc, 2, pp. 39-43.

Oliver, M.F. (1996). Vint-i-Cins Escoles d’Estiu de Mallorca. Balanç d’urgència. Pissarra. Revista d’ensenyament de les Illes, 82, pp. 30-33.

1994

Oliver, M.F. (1994). Els cursos de Reciclatge de Català a les Illes Balears. Anuari de l’Educació i la Formació a les Illes Balears, 1, pp. 77-92

 1993

Oliver, M.F. (1993). Cursos de reciclatge i perfeccionament en llengua catalana per als professors de les Illes Balears: perspectives de futur. Pissarra. Revista d’ensenyament de les Illes, 67, pp. 37-40

 

 

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s